Bibliografia. Prace o Józefie Mackiewiczu
(wybór, zob. też zakładkę "Człowiek i pisarz")

Autor Tytuł Wydawca/Czasopismo
  W obronie prawdy historycznej. Głosy i opinie o książce "Lewa wolna"

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów - Federacja Światowa, Londyn 1966

  Pod pręgierzem

Nakładem Zarządu Głównego Koła Żołnierzy Armii Krajowej, Londyn 1971

  Nad twórczością Józefa Mackiewicza, szkice pod red. Marka Zybury

Wydawnictwo Baza, Warszawa 1990. Tutaj wykaz autorów i tekstów pomieszczonych w zbiorze

  Józef Mackiewicz: życie, twórczość, nagroda

ALFA-WERO, Warszawa 2002

  Zeszyt poświęcony Józefowi Mackiewiczowi w setną rocznicę jego urodzin

"Archiwum Emigracji. Studia - Szkice - Dokumenty", rok 2002/2003, zeszyt 5/6, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2003; cały zeszyt w formacie pdf

  Zmagania z historią. Życie i twórczość Józefa Mackiewicza i Barbary Toporskiej, Materiały z konferencji w Muzeum Polskim w Rapperswilu z cyklu "Duchowe źródła nowej Europy" Zamek Rapperswil, 26-28 września 2006 r., pod red. Niny Kozłowskiej i Małgorzaty Ptasińskiej

Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 1990. Tutaj wykaz autorów i tekstów pomieszczonych w zbiorze

  Józef Mackiewicz (1902-1985): świadek "krótkiego stulecia", Studia i materiały pod red. Krzysztofa Ruchniewicza i Marka Zybury

Wydawnictwo LTW, Łomianki 2013

  Zwischen (Sowjet-)Russland und Deutschland: Geschichte und Politik im Schaffen von Józef Mackiewicz (1902-1985), Hrsg. von Krzysztof Ruchniewicz und Marek Zybura

Fibre Verlag, Osnabrück 2012

Katarzyna Bałżewska  Przestrzenie totalitarnego zniewolenia. Doświadczenia wojny i okupacji w twórczości Józefa Mackiewicza Wydawnictwo Instytut Pileckiego, Kielce 2020
Jacek Bartyzel  Stanisław i Józef Mackiewiczowie - litewscy szlachcice i polscy pisarze Wydawnictwo Lena, Wrocław 2016
Michał Bąkowski  Votum Separatum Kontra, Londyn 2000
Michał Bąkowski  Józef Mackiewicz i cenzura Wydawnictwo Podziemne (http://wydawnictwopodziemne.com/) 2013:
część 1, część 2, część 3, część 4
A. Bojowska Czas był posępny "Przegląd Katolicki", 1988, nr 31, s.4-5

Włodzimierz Bolecki

Jedynie prawda jest ciekawa...

Warszawa 1987

Włodzimierz Bolecki (pseud. Jerzy Malewski) Wyrok na Józefa Mackiewicza Puls, Londyn 1991
Włodzimierz Bolecki (pseud. Jerzy Malewski) Ptasznik z Wilna: o Józefie Mackiewiczu "Arka", Kraków 1991
Włodzimierz Bolecki  Antypolityczny antykomunista Myśl polityczna na wygnaniu. Publicyści i politycy polskiej emigracji powojennej, pod red. Andrzeja Friszke, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1995, s. 177-191
Włodzimierz Bolecki  Prawda rzucona w oczy świata „Rzeczpospolita, Plus-Minus”, nr 13 z 30.03.2002
Włodzimierz Bolecki Józef Mackiewicz: publicysta "Słowa" 1922-1939 (Rekonesans. Część 1) "ARCANA", 2006, nr 1 (67)
Włodzimierz Bolecki  Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu (Zarys monograficzny) Wydanie drugie: uzupełnione, poprawione i rozszerzone; Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2007; wydanie trzecie 2013. O książce
Sebastian Chosiński  Wielki nieobecny "Magazyn Kultury Popularnej ESENSJA", 2003, nr 8
Sebastian Chosiński  Józef Mackiewicz jako dziennikarz wileńskiego "Słowa" (1924-1939) "Magazyn Kultury Popularnej ESENSJA", 2005, nr 6 (zobacz), nr 7 (zobacz), nr 8 (zobacz)
Sebastian Chosiński  Trzy okupacje Józefa Mackiewicza (1939-1944) "Magazyn Kultury Popularnej ESENSJA", 2005, nr 9 (zobacz), nr 10 (zobacz); 2006, nr 1 (zobacz), nr 2 (zobacz)
Sebastian Chosiński  Instytucjonalny obrońca pokrzywdzonych, czyli Józefa Mackiewicza przygody z reportażem "Magazyn Kultury Popularnej ESENSJA", 2007, nr 8 (zobacz), nr 10 (zobacz)
Wojciech Chudy  Józefa Mackiewicza filozofia człowieka i polityki "Archiwum Emigracji. Studia - Szkice - Dokumenty", Toruń, rok 2002/2003, zeszyt 5/6
J[adwiga] Cz[achowska] Mackiewicz Józef [hasło w] Współcześni polscy pisarze i badacze literatury: słownik biobibliograficzny  Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, t. 5, Warszawa 1997, s. 223-231; Fundacja Akademia Humanistyczna, IBL PAN, t. 10, Warszawa 2007, s. 562-564
(tutaj autorka opowiada o historii hasła)
Artur Domosławski Pisarz i antykomunista "Gazeta Wyborcza", 2002, nr 77
Krzysztof A. Dorosz SJ Pasja jako metoda. Józef Mackiewicz wobec Kościoła katolickiego "ETHOS", 2009, nr 3-4
Edward Dusza Ponownie skrzywdzony. Rzecz o Józefie Mackiewiczu http://www.videofact.com/dusza4.htm
Grzegorz Eberhardt Pisarz dla dorosłych. Opowieść o Józefie Mackiewiczu Wydawnictwo "Lena", współwydawca Stowarzyszenie "Solidarność Walcząca", Wrocław 2008
Pierwszy głos o książce
Recenzja
Wydanie trzecie, znacznie poszerzone i uzupełnione, Prohibita, Warszawa 2013
Adam Fitas Model powieści Józefa Mackiewicza Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1996
Adam Fitas Patriota pejzażu. Studia i szkice do portretu Józefa Mackiewicza Wydawnictwo KUL, Lublin 2019
Adam Fitas Tylko prawda jest ciekawa. O twórczości Józefa Mackiewicza Instytut Literatury, 2019
Aleksander Fiut  Spotkanie z niepojętym (Kilka uwag o "Drodze donikąd" "Archiwum Emigracji. Studia - Szkice - Dokumenty", Toruń, rok 2002/2003, zeszyt 5/6
Bogdan Gancarz Trzeba głośno mówić "Gość Niedzielny", 1996, nr 23
Bogdan Gancarz Pokłosie rocznic mackiewiczowskich "ARCANA", 2006, nr 1 (67)
Bogdan Gancarz W poszukiwaniu prawdy. Listy Józefa Mackiewicza do Józefa Czapskiego "ARCANA", 2006, nr 1 (67)
Bogdan Gancarz W dolinie Drawy. Śladami Józefa Mackiewicza i wydanych Kozaków "ARCANA", 2006, nr 6 (72)
Janusz Goćkowski "Nie Rosja, ale Sowiety" "ARCANA", 2006, nr 1 (67)
Janusz Goćkowski Sceptyczna narracja o zwycięskiej wojnie (Józefa Mackiewicza "Lewa wolna") "ARCANA", 2007, nr 2-3 (74-75)
Janusz Goćkowski "Lewa wolna" czyli "Nie trzeba głośno mówić". Światopogląd kontrrewolucjonisty Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, 2008
Natan Gross  Józef Mackiewicz - od strony Ponar "Archiwum Emigracji. Studia - Szkice - Dokumenty", Toruń, rok 2002/2003, zeszyt 5/6
Bolesław Hadczak Kresy Józefa Mackiewicza "Kresy", 1992, nr 9-10, s.207-211
Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Zmagania z historią. Życie i twórczość Józefa Mackiewicza i Barbary Toporskiej Materiały z konferencji w Muzeum Polskim w Rapperswilu z cyklu "Duchowe źródła nowej Europy", Zamek Rapperswil, 26-28 września 2006 r. pod redakcją Niny Kozłowskiej i Małgorzaty Ptasińskiej, IPN, Warszawa 2011. Tutaj spis treści
Waldemar Jakubowski  "Kontra" Józefa Mackiewicza. O postaciach i technikach powieściowych "Archiwum Emigracji. Studia - Szkice - Dokumenty", Toruń, rok 2002/2003, zeszyt 5/6
Michał Janiak  Zagadnienie i krytyka polrealizmu w twórczości Józefa Mackiewicza "Dialogi Polityczne", 2008, nr 10;
Roman Korab-Żebryk Los kolaboranta "Kultura" (Warszawa), 1970, nr 4
Janusz Korwin-Mikke Mackiewicz jako Quisling "Kurs", 1988, nr 34
Stefania Kossowska  Józef Mackiewicz w jury nagrody "Wiadomości" "Archiwum Emigracji. Studia - Szkice - Dokumenty", Toruń, rok 2002/2003, zeszyt 5/6
A. S. Kowalczyk Cudu nie będzie. O pisarstwie Józefa Mackiewicza "Tygodnik Powszechny", 1989, nr 43, s.6
Jacek Kozieł  O Józefie Mackiewiczu - piórem sympatyka "Fakt", Łódzki Zespół Oświaty Niezależnej, Łódź 1988
Jacek Kozieł Mackiewicz mniej znany "Kultura Niezależna", 1989, nr 47, s.36-45
Jacek Kozieł Pisarz konsekwentny - o przedwojennych poglądach Józefa Mackiewicza "Kultura Niezależna", 1990, nr 60, s.21-28
Kazimierz Koźniewski W sprawie Józefa Mackiewicza "Życie Literackie", 1989, nr 37, s.13
Kazimierz Koźniewski Pisarz w czyścu. Czy koniec sprawy Józefa Mackiewicza? "Polityka", 1991, nr 37, s.14
Jerzy R. Krzyżanowski  "Nie trzeba głośno mówić" - powieść historyczna czy polityczna? "Archiwum Emigracji. Studia - Szkice - Dokumenty", Toruń, rok 2002/2003, zeszyt 5/6
Piotr Kuncewicz Józef Mackiewicz "Życie Literackie", 1989, nr 34, s.11
Wacław Lewandowski Rosja Józefa Mackiewicza "Kresy", 1995, nr 21, s.143-151
Wacław Lewandowski  Józef Mackiewicz: artyzm, biografia, recepcja Kontra, Londyn 2000
Wacław Lewandowski  Umysł religijnie nieobojętny. Józef Mackiewicz wobec religii "ETHOS", 2009, nr 3-4
Wacław Lewandowski  Donosy na Józefa Mackiewicza "Archiwum Emigracjii. Studia - Szkice - Dokumenty", t. 10/2009, z. 1, s. 173-180
Piotr Litwiniuk Józef Mackiewicz: recepcja w Polsce – bibliografia przedmiotowa za lata 1997-2009 w: Marek Zybura, Józef Mackiewicz i krytycy, s. 633-675 (zob. niżej)
Grzegorz Łukomski Józef Mackiewicz (1902-1985). Intelektualista u źródeł antykomunizmu ideowego Oficyna Wydawnicza "Adiutor" ; Londyn, 2011
Grzegorz Łukomski Józef Mackiewicz (1902-1985). Intelektualista u źródeł antykomunizmu ideowego Wydawnictwo LTW, 2019
Jerzy Malewski Prawda historyczna, której zmienić się nie da "Puls", 1987/1988, nr 36, s.37-50
Jerzy Malewski Ani Niemcy, ani Rosja "Kultura Niezależna", 1989, nr 53, s.27-40
Jerzy Malewski Literatura jako relacja prawdomówna "Tygodnik Literacki", 1990, nr 12
M. Mandziara, J. Huczyński Do Redaktorów Kwartalnika "Puls" w Londynie. W obronie prawdy "Puls", 1987, nr 35, s.139-142
Jadwiga Maurer  Dzień z Józefem Mackiewiczem "Archiwum Emigracji. Studia - Szkice - Dokumenty", Toruń, rok 2002/2003, zeszyt 5/6
Sławomir Mazurek Józef Mackiewicz - powieściopisarz "Tygodnik Literacki", 1990, nr 12
Tomasz Mianowicz  Józef Mackiewicz w Niemczech: pisarz jeszcze nie znany? "Archiwum Emigracji. Studia - Szkice - Dokumenty", Toruń, rok 2002/2003, zeszyt 5/6
Adam Michnik Różnimy się z K. Orłosiem "Gazeta Wyborcza", 1991, nr 167
Czesław Miłosz Koniec Wielkiego Xięstwa (O Józefie Mackiewiczu) "Kultura" nr 5 (500), 1989
Czesław Miłosz  Głos wiernego czytelnika "Archiwum Emigracji. Studia - Szkice - Dokumenty", Toruń, rok 2002/2003, zeszyt 5/6
Andrzej Nowak "Lewa wolna", albo o spiskach Piłsudskiego z Leninem "ARCANA", 2007, nr 2-3 (74-75)
Jan Nowak Odpowiedź na list otwart "Tygodnik Powszechny", 1989, nr 41, s.4
Marek Nowakowski Oskarżony "Tygodnik Solidarność", 1992, nr. 2, s.17
Włodzimierz Odojewski Dla dobra literatury - proszę...! "Dekada Literacka", 1993, nr 10, s.3-4
Kazimierz Orłoś Kto jest kolaborantem "Gazeta Wyborcza", 1991, nr 167
Kazimierz Orłoś Mackiewicz w złych rękach "Rzeczpospolita", "Plus Minus", 27-28 września 2008 r.
Kazimierz Orłoś Dzieje dwóch rodzin. Mackiewiczów z Litwy i Orłosiów z Ukrainy Wydawnictwo Literackie, 2015. ISBN: 978-83-08-06047-6, stron: 496,
Lajos Palfalvi  Recepcja Józefa Mackiewicza na Węgrzech "Archiwum Emigracji. Studia - Szkice - Dokumenty", Toruń, rok 2002/2003, zeszyt 5/6
Krzysztof Polechoński "Pisarz odpowiedzialny jest nie tylko za to, co pisze, ale i za to – co przemilcza". Józef Mackiewicz w PEN-Clubie "ARCANA", 2006, nr 1 (67)
Zenowiusz Ponarski  Józef Mackiewicz - fakty i mity "Archiwum Emigracji. Studia - Szkice - Dokumenty", Toruń, rok 2002/2003, zeszyt 5/6
Alina Prądzyńska  Józef Mackiewicz: Studium biobibliograficzne Uniwersytet Śląski, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Katowice 2001
Dariusz Rohnka  A ja przeciwnie... Szkice o Józefie Mackiewiczu Kontra, Londyn 1997
[Jan Maria Rokita] Myślenie polityczne w cieniu Józefa Mackiewicza

Oficyna im. J. Mackiewicza, [Lublin] 1988

Bohdan Sałaciński (pseud. Andrzej Pomian) Sprawa Józefa Mackiewicza

maszynopis powielany, 1964

Monika Seguier Pejzaż i polityka - jeszcze raz o kolaboracji Józefa Mackiewicza "Kresy", 1992, nr 9-10, s.205-207
Zbigniew S. Siemaszko  Józef Mackiewicz. Listy, opracowania, wspomnienia Norbertinum, Lublin 2009
Michał Spis  Trzeba głośno mówić, czyli o Józefie Mackiewiczu piórem antykomunisty Oficyna im. J. Mackiewicza, [Lublin] 1989
Henryk F. Sporoń  Józef Mackiewicz: pisarz objęty polityczną klątwą za głoszenie historycznej prawdy, zwłaszcza tej o Katyniu... Wydawnictwo GŚD, Chorzów 2009
Piotr Stasiński Komunizm jako choroba. Na marginesie twórczości Józefa Mackiewicza "Res Publika", 1989, nr 2, s.52-59
Tadeusz Sucharski Józefa Mackiewicza obrona pejzażu Rosji (Patriotyzm pejzażu; Carska Rosja – przestrzeń wolności; Rosjanie Mackiewicza, czyli walka o "podobieństwo Boże dane człowiekowi") Rozdział siódmy książki Polskie poszukiwania "innej" Rosji. O nurcie rosyjskim w literaturze Drugiej Emigracji, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008, s. 185-219
Andrzej Sulikowski Józef Mackiewicz o Kościele katolickim W pracy zbiorowej Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji. Studia i szkice pod redakcją Zbigniewa Andersa i Jana Wolskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, s. 261-268
Jerzy Surdykowski Według Mackiewicza... "Krytyka", 1987, nr 23-24
Jerzy Surdykowski Kilka uwag o zniewolonych umysłach "Kultura Niezależna", 1988, nr 37
Olaf Swolkień Dżentelmen i kontrrewolucjonista wobec XX wieku "Kresy", 1995, nr 21, s.162-169
Olaf Swolkień Rodzimy prekursor ekologii. Józef Mackiewicz - patriota pejzażu "Zielone Brygady", wrzesień 1995, nr 9 (75), http://zb.eco.pl/zb/75/mackiew.htm
Wit Tarnawski Od Gombrowicza do Mackiewicza Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn 1980
Marek Tomaszewski Józefa Mackiewicza "romans z naturą" "Kresy", 1992, nr 11, s.52-56
Barbara Truchan Józef Mackiewicz w mej pamięci [zawiera także listy J.M. do B. Truchan] "Placówka", Warszawa – Nowy Jork 1998
[Jacek Trznadel, Jerzy Malewski, Kazimierz Orłoś] Nieładnie, nieładnie panie Surdykowski, po prostu obrzydliwie Oficyna im. J. Mackiewicza, [Lublin] 1988
Jacek Trznadel Sowieckie "jądro ciemności" (Józef Mackiewicz a Katyń) Posłowie wydawcy do: J. Mackiewicz, Katyń - zbrodnia bez sądu i kary, Polska Fundacja Katyńska, Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski, Warszawa 1997, s. 449-461
Jacek Trznadel Sowieckie "jądro ciemności"
Czy Mackiewicz namawiał do pójścia z Hitlerem na Rosję?
Jaśniej wokół tak zwanej sprawy Mackiewicza
Mackiewicz na indeksie
Czytając znów "Drogę donikąd"
Rozpaczliwa próżnia
Sześć esejów w: Jacek Trznadel, Spojrzeć na Eurydykę. Szkice literackie, Arcana, Kraków 2003; część: Józef Mackiewicz, s. 205-257.
Ostatni esej można znaleźć też na stronie www autora: Jacek Trznadel
Jacek Trznadel Prawa autorskie do Józefa Mackiewicza. Życie i rzeczywistość sądowa "ARCANA", 2006, nr 6 (72)
Jacek Trznadel Przemilczany świadek Katynia "Nasz Dziennik", 6-7 lutego 2010, Nr 31 (3657); rozmowa Piotra Czartoryskiego-Szilera z Jackiem Trznadlem
Reinhard Veser  Znaki przestrzeni jako środki dyskursu ideologicznego "Archiwum Emigracji. Studia - Szkice - Dokumenty", Toruń, rok 2002/2003, zeszyt 5/6
Wojciech Wendland "Józefa Mackiewicza pejzaże patriotyzmu". "Przegląd Tatarski", 2018, nr 1, ss. 23-25
Remigiusz Witkowski Był człowiekiem osobnym... Józef Mackiewicz 1902 – 1985 Polskie Tradycje Intelektualne. Strona o myśli politycznej (http://www.polskietradycje.pl)
Włodzimierz Wowczuk Uwaga - paszkwil "Krytyka", nr 26
Stanisław Wujastyk  Józef Mackiewicz "Archiwum Emigracji. Studia - Szkice - Dokumenty", Toruń, rok 2002/2003, zeszyt 5/6
M. Z. [Maria Zadencka] Powieści wileńskie Józefa Mackiewicza "Kontakt" (Paryż), 1985, nr 5, s.46-51
Maria Zadencka Twórczość prozatorska i publicystyczna Józefa Mackiewicza. Próba monografii Platan, Kraków 1986
Maria Zadencka  W poszukiwaniu utraconej ojczyzny: obraz Litwy i Białorusi w twórczości wybranych pisarzy emigracyjnych. Florian Czernyszewicz, Michał Kryspin Pawlikowski, Maria Czapska, Czesław Miłosz, Józef Mackiewicz Uppsala Univ. Depart. of Slavic Languages, Almqvist & Wiksell Intern., Stockholm 1995
Maria Zadencka  Wojna i polityka w prozie Józefa Mackiewicza "Archiwum Emigracji. Studia - Szkice - Dokumenty", Toruń, rok 2002/2003, zeszyt 5/6
Maria Zadencka Historia i Prawo. Dyskusja o współczesności w pisarstwie Józefa Mackiewicza "ARCANA", 2006, nr 6 (72)
Maria Zadencka Obrazy suwerenności. O wyobraźni politycznej w literaturze polskiej XIX i XX wieku IBL PAN, Warszawa 2007
O J. Mackiewiczu w części III (Suwerenne terytorium i granice) pracy, s. 103-114, 134-137
Antoni Zambrowski Narodowość - antykomunista "Tygodnik Solidarność", 2002, nr 13, s.18
Kazimierz Zamorski Przylepiło się do Józefa Mackiewicza "Puls" nr 34, 1987 [Londyn]
Jan Zieliński Dossier Józefa Mackiewicza "Res Publica", 1990, nr 6, s.123-128
Jan Zieliński  Sprawy i sprawki Miasojedowów "Archiwum Emigracji. Studia - Szkice - Dokumenty", Toruń, rok 2002/2003, zeszyt 5/6
Jan Zieliński Rekontra i inne mackiewicziana Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004
Marek Zybura Józef Mackiewicz i krytycy Wydawnictwo LTW, Łomianki 2010
Antologia tekstów krytyków, literaturoznawców i pisarzy o twórczośći JM.Tutaj wykaz autorów i tekstów pomieszczonych w antologii