Dyskusja wokół polityki wydawniczej KONTRY

Listy N. Kozłowskiej, N. Karsov i K. Orłosia do "Kultury" (nr 7-8, 1993)
M. Domagalski, Kolejny spór wokół spuścizny Józefa Mackiewicza ("Rzeczpospolita" 25.08.1998)
G. Eberhardt, Zbyt długa nieobecność ("Rzeczpospolita" 3-4.07.1999)
G. Eberhardt, Jedyna reakcja ("Rzeczpospolita" 11.09.1999)
W. Odojewski, Józef Mackiewicz – autor nadal nieznany("Tygodnik Powszechny" 23.04.2000)
M. Czerminska, bez tytułu ("Tygodnik Powszechny" 30.07.2000)
W. Odojewski, bez tytułu ("Tygodnik Powszechny" 30.07.2000)
N. Kozłowska, Wspólne dobro ("Tygodnik Powszechny" 30.07.2000)
W. Bolecki, Józef Mackiewicz -- pisarz przemilczany ("Tygodnik Powszechny" 20.08.2000)
W. Odojewski, Jasnowidzenie wstecz ("Rzeczpospolita" 4-5.11.2000)
W. Bolecki, Kontra raz jeszcze ("Rzeczpospolita" 25.11.2000)
D. Rohnka, [Czy teraz Mackiewicz pozwoliłby na druk swoich książek w Polsce?] (www.fatalnafikcja.pl)
Fragment wywiadu z W. Odojewskim ("Rzeczpospolita" 1.12.2001)
K. Orłoś, list do redakcji ("Rzeczpospolita" 31.05-1.06.2003)
Proces o prawa autorskie po Mackiewiczu (PAP 9.03.2005)
G. Eberhardt: Niektórzy nie mają prawa czytać listów Mackiewicza
W. Odojewski o wydawnictwie Niny Karsow-Szechter
I. Chmielowcowa o artykule W. Odojewskiego
Nina Karsov wygrywa proces
J. Trznadel komentuje wyrok w sprawie Mackiewicz v. Karsov
Mirosława Kruszewska: Testament Józefa Mackiewicza (tekst na blogu)
Oświadczenie Edwarda Duszy (Jeszcze jeden głos w sprawie Mackiewicz-Karsow, tekst na blogu)
Mackiewicz "zaszechterowany"
G. Eberhardt o działaniach Niny Karsov
Ważne oświadczenie Kapituły Nagrody im. J. M.
G. Eberhardt o wrogach J. M.
W. Bolecki o tłumaczeniach i książkach J. M. w Polsce
G. Eberhardt o tym, że J. M. jest groźny
M. Domagalski informuje o kolejnej wygranej Niny Karsov
K. Orłoś: Mackiewicz w złych rękach
M. Domagalski informuje o odrzuceniu przez Sąd Najwyższy wniosku o kasację
K. Masłoń, Gospodyni w Mackiewiczowskiej parafii
Polemika Eberhard – Bolecki na portalu Fronda.pl
Jacek Trznadel, Piotr Czartoryski-Sziler: Przemilczany świadek Katynia
Marek Klecel: Mackiewicz a Katyń
Piotr Czartoryski-Sziler: Karsov-Szechter nadal blokuje Mackiewicza