powrótstrona główna
DZIECIŃSTWO

 

(48kB)

Maria z Pietraszkiewiczów Mackiewiczowa z dziećmi: Seweryną, Józefem i Stanisławem - Wilno, 1910 rok
© Stanisław Filibert Fleury ze zbiorów Gdańskiej Galerii Fotografii, dział Muzeum Narodowego w Gdańsku. Zdjęcie opubl. w "Rzeczpospolitej" nr 13 z 30.03.2002.

 

(32kB)

Mały Józio "Poziomeczka"
Zdjęcie z archiwum rodzinnego, zbiory Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie; opubl. w Włodzimierz Bolecki, Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu (zarys monograficzny), ARCANA, Kraków 2007.

 

(13kB)

Józef, Stanisław i Seweryna Mackiewiczowie
Zdjęcie z archiwum rodzinnego, opubl. w: Seweryna z Mackiewiczów Orłosiowa, Wspomnienia z Petersburga, do druku podał Kazimierz Orłoś, "Arcana" nr 45 (3/2002), s.133.

 

(24kB)

Józef Mackiewicz
w wieku ok. 10 lat
Zdjęcie to londyńskie "Wiadomości" opublikowały w roku 1977 dwukrotnie; raz z pytaniem: kogo przedstawia? (w ramach quizu w nr. 14-15), a drugi raz z odpowiedzią w nr. 50-51. Najprawdopodobniej pochodzi ono z albumu rodzinnego Józefa Mackiewicza.

 

powrótstrona główna