W "akademii Grydzewskiego"

Obiad jury nagrody "Wiadomości", 13 marca 1965. Od lewej: Mieczysław Grydzewski, gen. Marian Kukiel, Wacław Grubiński, Józef Mackiewicz, Jan Rostworowski, Antoni Borman, Juliusz Sakowski, Stanisław Baliński i fundator nagrody, Tadeusz Zabłocki.

Fot. opubl. w: Stefania Kossowska, Od Herberta do Herberta..., Londyn 1993, s. 107.

 

Po posiedzeniu jury 6 czerwca 1970 r. Od lewej: Michał Chmielowiec, Józef Łobodowski, Juliusz Sakowski, gen. Marian Kukiel, Maria Danilewicz, Adam Pragier, Marian Hemar, Józef Mackiewicz, Stanisław Baliński i Wacław Grubiński.

Fot. Ludomir Danilewicz, opubl. w: Stefania Kossowska, Od Herberta do Herberta..., Londyn 1993, s. 175.

 

powrót

 

strona główna