powrótstrona główna
W LONDYNIE I W MONACHIUM

 

(28kB)

"Akademia Grydzewskiego".Obiad jury nagrody "Wiadomości", 13 marca 1965. Od lewej: Mieczysław Grydzewski, gen. Marian Kukiel, Wacław Grubiński, Józef Mackiewicz, Jan Rostworowski, Antoni Borman, Juliusz Sakowski, Stanisław Baliński i fundator nagrody, Tadeusz Zabłocki.
Fot. opubl. w: Stefania Kossowska, Od Herberta do Herberta..., Londyn 1993, s. 107.

 

(31kB)

Po posiedzeniu jury 6 czerwca 1970 r. Od lewej: Michał Chmielowiec, Józef Łobodowski, Juliusz Sakowski, gen. Marian Kukiel, Maria Danilewicz, Adam Pragier, Marian Hemar, Józef Mackiewicz, Stanisław Baliński i Wacław Grubiński.
Fot. Ludomir Danilewicz, opubl. w: Stefania Kossowska, Od Herberta do Herberta..., Londyn 1993, s. 175.

 

(41kB)

Na jakiejś imprezie towarzyskiej (nie wiadomo gdzie i kiedy).
Zdjęcie z archiwum Józefa i Barbary Mackiewiczów, Muzeum Polskie w Rapperswilu; opubl. w Włodzimierz Bolecki, Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu (zarys monograficzny), ARCANA, Kraków 2007.

 

(22kB)

Barbara Toporska Mackiewiczowa
Zdjęcie opublikowane w: Barbara Truchan, Józef Mackiewicz w mej pamięci, Wydawnictwo Placówka, Warszawa - Nowy Jork 1998

 

(31kB)

Przy ulubionych szachach z Michałem Chmielowcem, Monachium 1961.
Fot. opubl. w: "Archiwum Emigracji. Studia - Szkice - Dokumenty", Toruń, rok 2002/2003, zeszyt 5/6.

 

(31kB)

Z żoną, Barbarą Toporską, Monachium 1966.
Fot. opubl. w: "Archiwum Emigracji. Studia - Szkice - Dokumenty", Toruń, rok 2002/2003, zeszyt 5/6.

 

(45kB)

Józef Mackiewicz z Janem Pawłowskim podczas konferencji polsko-niemieckiej w Lüneburgu, rok 1973.
Zdjecie jest własnością Włodzimierza Boleckiego; opubl. w Włodzimierz Bolecki, Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu (zarys monograficzny), ARCANA, Kraków 2007.

 

(21kB)

W mieszkaniu w Monachium
Fot. z  archiwum K. Orłosia, opubl. w "Rzeczpospolita" nr 42 z 19 października 2002 r.

 

(40kB)

Pod Monachium z córką Haliną, rok 1976
Fot. z archiwum Haliny Mackiewicz, opublikowana w Józef Mackiewicz - życie, twórczość, nagroda, Wydawnictwo ALFA-WERO, Warszawa 2002

 

(38kB)

Odpoczynek na balkonie
Fot. z archiwum Barbary i Józefa Mackiewiczów, Muzeum Polskie w Rapperswilu; opubl. w Włodzimierz Bolecki, Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu (zarys monograficzny), ARCANA, Kraków 2007.

 

(33kB)

Barbara i Józef Mackiewiczowie
Fot. z archiwum B. i J. Mackiewiczów, Muzeum Polskie w Rapperswilu; opubl. w Włodzimierz Bolecki, Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu (zarys monograficzny), ARCANA, Kraków 2007.

 

powrótstrona główna