powrótstrona główna
MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU
Zdjęcia zamieszczone na tej stronie zawdzięczam Pani Tatianie Fuller z Londynu.

 

(37kB)

Polski kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Londynie (1 Leysfield Road, London W12 9JF), zakupiony i poświęcony w 1962 r. Wewnątrz kaplica Matki Boskiej Kozielskiej z obrazem ukoronowanym przez Jana Pawła II 8 czerwca 1997 w Krakowie. Na terenie przykościelnym niewielki cmentarz z kolumbarium, a w nim urny z prochami Józefa Mackiewicza i Barbary Toporskiej.

(48kB)

(52kB)

(45kB)

Epitafium drugie od dołu w pierwszym rzędzie od lewej głosi:
Ś+P
JÓZEF MACKIEWICZ
1902-1985
PISARZ
JEGO PROCHY MOGĄ BYĆ
PRZENIESIONE TYLKO DO
WILNA NA ROSSĘ

(53kB)

Na prawo od niego znajduje się epitafium Barbary Toporskiej Mackiewiczowej z taką dyspozycją:
JEJ PROCHY MAJĄ BYĆ
ZAWSZE OBOK PROCHÓW MĘŻA

(53kB)

 

Nowe tablice na grobach Józefa Mackiewicza i Barbary Toporskiej na cmentarzu w Londynie. Zdjęcia wykonał Mariusz Jandzio, 19 stycznia 2020 r.

(76,9kB)

 

(100kB)

 

powrótstrona główna