powrótstrona główna

Jacek Trznadel

UWAGI DO PROCESU: NINA KARSOV VERSUS JACEK TRZNADEL [fragmenty]

Nina Karsov-Szechter wytoczyła mi proces z powodu wydania w 1998 r. opracowanego przeze mnie tomu pism Józefa Mackiewicza o Katyniu [...]. Pierwszym i podstawowym zarzutem w pozwie procesowym jest twierdzenie, że wydając w 1998 r. pisma Józefa Mackiewicza o Katyniu, naruszyłem prawa nie tylko Niny Karsov – ale samego Józefa Mackiewicza, który nie życzył sobie wydawania swoich książek w Polsce [...].

Jest to niewątpliwe procesowy wymysł powódki, która nigdy nie potrafiła – i nawet nie próbowała, mimo publicznych protestów – przedstawić dowodu na swoje twierdzenie, że Mackiewicz nie chciał, aby jego książki były wydawane w Polsce. [...]

Proponowałem wydanie tej książki Ninie Karsov w r. 1992; moja propozycje nie spotkała się z pozytywną odpowiedzią. Co więcej: przez siedemnaście lat Karsov wstrzymywała się z wydaniem książki o Katyniu, po r. 1998 nie zwróciła się do mnie z prośbą o przedruk, na co zezwoliłbym bez żadnych warunków. I to dopiero obecnie, w świetle zarzutów publicystycznych wobec Karsov, że nie ogłasza pism Mackiewicza o Katyniu, Karsov wydała t. 19 dzieł Mackiewicza pod wymyślonym przez siebie tytułem: Sprawa mordu katyńskiego. "First publication in 2009 by Kontra". Może się zdawać, że chodzi o pierwsze polskie wydanie tej książki Mackiewicza.

Jednak cała zawartość tego 19 tomu znajduje się w moim wydaniu z 1998 r. (jako jego część I), stanowiąc właściwe, pierwsze polskie wydanie. Karsov w nocie od wydawcy do t. 19, przemilcza istnienie tego mojego wydania, co stanowi oszustwo bibliograficzne. Jeśli mojego wydania nie było, o co został wytoczony proces? Nina Karsov pisze w tej samej nocie, że w r. 1980 Józef Mackiewicz nie życzył sobie wydania tej książki o Katyniu. Jest to oczywista nieprawda, wymyślona dla usprawiedliwienia, że książkę tę wydaje dopiero 25 lat po śmierci pisarza. [...]

powrótstrona główna