"Sprawa Mackiewicza"

Dzisiaj o tzw. sprawie Mackiewicza można w miarę kompetentnie zabierać głos jedynie po przeczytaniu pracy Włodzimierza Boleckiego Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu (zarys monograficzny), wydanej w 2007 roku w Krakowie przez Wydawnictwo ARCANA. A teraz (sierpień 2008) także pracy Grzegorza Eberhardta Pisarz dla dorosłych. Opowieść o Józefie Mackiewiczu, wydanej we Wrocławiu przez Wydawnictwo "Lena" i Stowarzyszenie "Solidarność Walcząca".
Lekturę tekstów niżej wymienionych warto rozpocząć od artykułu Tomasza Mianowicza Zbrodnia literatury.

Ważniejsze wypowiedzi

Oświadczenie Sergiusza Piaseckiego
List J. Garlińskiego ("Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza", 30.12.1947) wraz komentarzem J. Malewskiego
Oświadczenie Koła b. Żołnierzy AK ("Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza", 8.01.1948)
Wstęp do broszury Pod pręgierzem
M. Hemar o uchwale potępiającej twórczość J. M.>
K. Zamorski, Przylepiło się do Józefa Mackiewicza ("Puls" nr 34, 1987)
J. Nowak-Jeziorański, [O genezie sprawy Mackiewicza] (fragment wspomnień Polska z oddali]
Cz. Miłosz o J. Mackiewiczu ("Kultura" nr 5, 1989)
List otwarty do Z. Nowaka-Jeziorańskiego ("Zeszyty Historyczne", nr 89, 1989)
Mackiewicz nie zasługuje, by mieć ulicę w Krakowie ("Tygodnik Powszechny", nr 40, 1991)
J. Trznadel, Czy Mackiewicz namawiał do pójścia z Hitlerem na Rosję? (tekst wysłany do"Życia" w 1999 r.)
A. Domosławski, Narodowość - antykomunista ("Gazeta Wyborcza" z 1.12.2001)
S. Niesiołowski Skrajny, uparty, niezłomny ("Gazeta Wyborcza" z 18.12.2001)
K. Orłoś, Inny klucz do Mackiewicza ("Gazeta Wyborcza" z 20.12.2001)
A. Domosławski [odpowiada K. Orłosiowi i S. Niesiołowskiemu] Jedynie prawda jest ciekawa ("Gazeta Wyborcza" z 20.12.2001)
S. Michalkiewicz, Genius loci? (ASMA, grudzień 2001)
K. Orłoś, Bronić dobrego imienia ("Rzeczpospolita" z 26.01.2002)
J. Trznadel, Mackiewicz na indeksie ("Gazeta Polska" nr 2, 2002)
K. Masłoń rozmawia z W. Boleckim, Zrozumieć Mackiewicza ("Rzeczpospolita" z 2-3.03.2002)
A. Domosławski polemizuje z W. Boleckim, Monopol na Mackiewicza ("Gazeta Wyborcza" z 9-10.03.2002)
J. Garliński, Józef Mackiewicz po raz wtóry ("Gazeta Wyborcza" z 24.04.2002)
W. Bolecki, Dziennikarstwo bez etyki (polemika z A. Domosławskim)
J. Trznadel, Jaśniej wokół tzw. sprawy Józefa Mackiewicza ("Arcana" nr 32, 2/2000)
D. Rohnka, Z dziejów wielkiej kolaboracji (z książki A ja przeciwnie...)
List otwarty do Normana Daviesa i odpowiedź adresata
S. Andruszkiewicz, Wielkie Księstwo Józefa Mackiewicza. Zwycięstwo prowokacji?("Nasz Czas" Wilno, nr 1, 22-28.11.2001)
Zbigniew S. Siemaszko, Józef Mackiewicz na tle Rzeczypospolitej wielu narodów("Więź" nr 2, luty 1991)
Tomasz Mianowicz, Zbrodnia literatury ("Kresy" nr 16, jesień 1993)
Skrajny prawicowiec Mackiewicz. Oszczerstwa ciskane są nawet zza grobu
Korespondencja Jana Nowaka-Jeziorańskiego ze Stefanem Korbońskim
Australijska obrona Józefa Mackiewicza
Tomasz Kornaś, Mackiewicz jako Hitler? ("Najwyższy Czas!", 2001, nr 20 (574))
J. Trznadel (krytycznie) o nowym wydaniu Ptasznika z Wilna W. Boleckiego (odsyłacz do strony J. Trznadla)
Józef Mackiewicz, Przebieg mojej "sprawy" wygląda jak następuje
Telewizyjna dyskusja z 1992 roku o tzw. sprawie Józefa Mackiewicza
K. Masłoń, Zychowicz na Mackiewiczowskich tropach